«
click here FOR Norhafiz AND »

Presentation Broadcast Company

PENGENALAN


Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

Ditubuhkan dibawah Akta Parlimen 1967 dan mula beroperasi pada Mei 1968
BERNAMA dikelolakan oleh sebuah Lembaga Pengelola yang 
dilantik oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. 
Anggota-anggota Lembaga mengandungi seorang Pengerusi, enam wakil Kerajaan
Persekutuan dan enam wakil akhbar yang melanggan dengan BERNAMA

BERNAMA mempunyai pejabat-pejabatnya di semua negeri
 di negara ini dan perwakilannya di Singapuradan
 Jakarta dan retainer di Washington, London. Manila, New Delhi, Dhaka, Melbourne dan Vancouver

:: VISI
Menjadikan BERNAMA pemimpin dalam industri maklumat di Asia. 
Kami ialah pembekal berita dan maklumat yang lengkap,mengutamakan 
kecemerlangan, bergerak seiring dengan perkembangan teknologi, 
berdaya maju, berwibawa dan sentiasa peka.

: MISI
1- Membantu melahirkan masyarakat bermaklumat selaras dengan 
Wawasan 2020 menerusi pembekalan berita dan maklumat
 yangmenyeluruh secara tepat dan cepat, kepada semua pihak.
2- Mencari keuntungan dengan mempelbagaikan kegiatan dalamperkhidmatan berita dan 
maklumat serta apa-apa keluaran yang berkaitan dengannya, di dalam dan di luar negara.

3- Menjamin kepuasan para pelanggan.

4- Menggunakan teknologi terkini sedaya mampu 
dan mencipta teknologi sendiri sedaya mungkin.

5- Menawarkan kerjaya yang mencabar dengan ganjaran yang memuaskan. 
Lebih daripada 300 wartawan, editor, jurugambar danjurukamera video BERNAMA melapor dari
biro-biro BERNAMA di 13 negeri di Malaysia, dari ibu pejabat di 
Kuala Lumpur dan jugapejabat-pejabat luar di Singapura, Jakarta, Bangkok, 
London dan Washington DC. Kehadiran di serata dunia membolehkanBERNAMA
membuat liputan berita-berita yang mempunyai kepentingan tempatan dan juga global.PIAGAM PELANGGAN

BERNAMA BERAZAM MENGAMALKAN PRINSIP PELANGGAN DIDAHULUKAN DAN 
 PERKHIDMATAN DIUTAMAKAN:

Semua pelanggan akan diberi layanan yang segera, mesra, adil dan
saksama sejajar dengan semangat 1Malaysia. 
Aduan daripadapelanggan akan diambil tindakan dalam tempoh 24jam. 
Aduan ralat berita akan diambil tindakan pembetulan dalam tempoh 1jam.
Kebajikan dan kehendak warga BERNAMA serta pemegang kepentingan sentiasa
dipelihara Khidmat Sokongan dan Bantuan Pelanggan


Peranan BERNAMA sebagai sumber berita yang terkini dan boleh dipercayai amat dikenali 
dikalanganmedia tempatan dan asing, 
agensi-agensi kerajaan, swasta, universiti dan individu di negara ini.

CARTA ORGANISASI
 PERUNDANGAN DAN PERATURAN

Dasar Keselamatan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)
Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan
(Ministry of Information Communication and Culture)

Terdapat empat (4) komponen asas keselamatan ICT iaitu :-
a. Melindungi maklumat rahsia rasmi dan maklumat rasmi Kerajaan dari capaian tanpa kuasayang sah;
b. Menjamin setiap maklumat adalah tepat dan sempurna;
c. Memastikan ketersediaan maklumat apabila diperlukan oleh pengguna; dan
d. Memastikan akses kepada hanya pengguna-pengguna yang sah atau penerimaanmaklumat dari  sumber yang sah

0 sorakkan: