«
click here FOR Norhafiz AND »

Undang Undang Siber


    Komponen penting dalam undang-undang negara. Ia diperlukan untuk 

memacupembangunan ICT dengan cara menangani ancaman dan salahguna terhadap sistem ICT.
         Apakah Undang-Undang Siber ?

           •Undang-undang siber adalah satu rangka perundangan yang komprehensif untuk

menggalakkan pelaburan dan perniagaan dalam industri multimedia dan penggunaan

aplikasi multimedia.Apakah tujuan undang-undang siber dibangunkan ?


1.Sebagai panduan dan mengawal industri ICT daripada aktiviti tidak sah dari segi undang

undang / disalahguna atau aktiviti yang mendorong kepada perlakuan aktiviti

menyalahgunakan ICT.

2.Menerangkan secara jelas jenis-jenis kesalahan yang boleh disabitkan berkaitan aktiviti

ICT.

3.Menerangkan dengan jelas hukuman-hukuman akibat pelanggaran undang-undang

berkaitan ICT.

4.Menyediakan infrastruktur bertulis sebagai sokongan kepada inisiatif MSC.


PENDEKATAN DUNIA SIBER MALAYSIA

        •Malaysia telah melangkah masuk ke dunia siber melalui dua pendekatan iaitu melalui

hard-infrastructure  dan soft infrastructure. 

         Hard Infrastructure 

            •Hard infrastructure bermaksud membina infrastructure mewujudkan kawasan fizikal untuk

pembangunan berkaitan dengan ICT termasuk membina backbone komunikasi yang

berkelajuan tinggi.

         Soft Infrastructure

         •Soft infrastructure bermaksud mewujudkan undang-undang yang berkaitan dengan

pembangunan ICT itu.


         UNDANG-UNDANG TRADISIONAL

         dgn kata lain – undang-undang siber bertujuan memacu pembangunan industri ICT

tempatan.

         Apakah tujuan undang-undang siber dibangunkan ?

         Dikatogerikan sebagai undang-undang yang telah sedia ada serta diwujudkan bukan bagi

         maksud siber tetap secara kebetulan sesuai dan

relevan untuk diterima pakai bagi pelaksanaan, penguatkuasaan dan pemantauan  jenayah

di alam siber.

0 sorakkan: